Subscribe To RSS

Energija

Povratno pridobljena toplota postaja nujna

Iz prostora odvedeni zrak, ki ga načeloma odvajamo pred stavbo kot izpušni zrak, ga moramo, še preden, zapusti objekt ponovno ogreti in ga ponovno vrniti za ogrevanje

Povratno pridobljena toplota postaja nujna

Zrak, ki ga dihamo v objektu vpliva na dobro počutje in zdravje človeka. Človek večino časa preživi v notranjosti hiše in drugih zaprtih objektih. Raziskave za varčevanje z energijo pri prezračevanju so pokazale, da slabo prezračevanje bivalnih prostorov povzroča razna obolenja. Tudi v zimskem času povzroča slabo prezračevanje postopno znižanje relativne vlažnosti v raznih prostorih.

Prenizka relativna vlažnost poslabša bivalne razmere, saj suši dihalne poti, sluznico in kožo, zato smo precej manj odporni proti bakterijam in raznim virusom. Pozimi zato ni priporočljivo, da iz prostorov odvajamo vso vlago.

 

Slika 1 – Shematski prikaz delovanja povratno dobljene toplote

Je pa bistvenega pomena optimalna vlažnost v prostorih, kjer, se zadržujemo. Previsoka vlažnost povzroča oteženo dihanje, razvoj bakterij in pojav smradu, nizka vlažnost pa neugodno sušenje sluznice in kože. Sicer vsako čezmerno odstopanje vlage navzdol ali navzgor ima neugoden vpliv tudi na pohištvo in celoten objekt. S prezračevanjem odstranjujemo tudi izjemno nevarne snovi, kot so pozitivni ioni, hlapi različnih lepil, plastika, radon, ogljikov dioksid in drugo.

 

Slika 2 – Shema načela za pridobljeno povratno toploto

Pridobivanje zraka v prostoru s prezračevalnim sistemom zahteva za ogrevanje in hlajenje energijo. Energija, ki jo potrebujemo za ogrevanje, ali hlajenje doteka z zrakom iz zunanjosti. Velik del potrebne energije je mogoče izrabiti ponovno z obnovitvijo vsebine toplote odpadnega zraka.

 

Slika 3 – Povratno pridobljena toplota po VDI 2071

V preteklosti smo pri prezračevanju stanovanja ali objekta v zrak spuščali neizkoriščeno toploto na izpušnem sistemu prezračevalne naprave. Danes je treba vgraditi napravo za obnovo toplega zraka (rekuperator toplote) s katero pridobimo pomemben prihranek energije, zlasti za sisteme z velikimi količinami vstopnega hladnega zunanjega zraka in dosežemo nizek odstotek kroženja zraka.

 

Slika  4 – Vračanje toplote preko ploščatega toplotnega menjalnika

V smislu varčevanja z energijo je treba brezpogojno to naložbo načrtovati, obvezno pri vsakem prezračevanju in klimatski napravi. Vgrajena naprava za pridobivanje povratne toplote je naložba, ki se povrne v relativno kratkem času.

Delovanje

Iz prostora odvedeni zrak, ki ga načeloma odvajamo pred stavbo kot izpušni zrak, ga moramo, še preden, zapusti objekt preko toplotnega izmenjevalnika, razdeliti, pri čemer zrak obdrži določeno količino toplote in hladilne energije ter delno vpliva na zunanji pritekajoči zrak. Hladen zunanji zrak je treba v zimskem času predgreti, da ne zamrzne in v poletju, ko je toplo, ga ohladimo na primerno zahtevano temperaturo, tako je potrebno le del energije.

Slika 5 – Krožni obtočni sistem

Sistemi

Obnovljivi postopki: uporabimo izmenjevalnik toplote med izpušnim zrakom in z zrakom na prostem s stalnim krožnim tokom (ploščati) ter toplotnim izmenjevalnikom, ki je izdelan iz vzporednih visoko prevodnih steklenih ali kovinskih plošč ali iz cevi. Ni stiku obeh zračnih tokov se s tem, ne prenašajo nobene vonjave, prah ali vlaga (Slika  5).

Slika 6 – Grelna cev

Priključitev krožnega sistema:

V teh sistemih poteka izmenjava med izpušnim zrakom in zrakom na prostem, preko katerega kroži tekočina za prenos toplote. Ti sistemi so še posebej primerni pri obstoječih hladilnih klimatskih napravah (slika 5). Toplotni izmenjevalniki (tako imenovani toplotna cev) se lahko kljub temu uporablja za obnovo toplote (slika 6).

Regenerativni postopki:

Med izpušnim in zunanjim zrakom je vgrajen rotacijski izmenjevalnik toplote, ki ima v osi nameščen satju podoben razpršilnik zraka. Izpušna toplota je v vsakem primeru za polovico nižja od pritoka zunanjega hladnega zraka. Poleg tega, da se čuti iz toplote tudi latentna toplota v obliki zraka, se občuti tudi vsebnost vlažnosti.

Toplotne črpalke:

Toplotna črpalka lahko zrak ogreva ali hladi po sistemu kroženje zraka, izpušnega zraka ali zunanjega zraka preko uparjalnika neposredno za obnovo toplote (slika 7).

 

Slika 7 – Toplotna črpalka s pridobivanjem povratne toplote

Kljub povečanju naložbenih stroškov za izvedbo sistema zaradi prezračevalnih kanalov ter naprav za obnovo toplote se naložbeni stroški zvišajo, vendar se kasneje zaradi obnove toplote precej znižajo. Na ta način, odvisno od sistema se prihrani od 65 do 80 % energije za ogrevanje ali hlajenje zraka.

I.K.

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje

Najbolj brani