Subscribe To RSS

Energija

Kontrolirano prezračevanje stanovanja

Vrste in sistemi ter razlogi za kontrolirano prezračevanje

Izraz "Nadzorovano prezračevanje" vključuje v bistvu vse sisteme z umetnim prezračevanjem stanovanj, kjer je v zimskem času prihranek energije zaradi znižanja prezračevalnih toplotnih izgub in s pomočjo obnovo toplotne energije v ospredju zrak iz izpušnega sistema.

Na to temo obstaja veliko različnih strokovnih literatur, ki jih dajejo na razpolago preizkušeni vgrajeni sistemi.

Dva razloga privedeta do različnih izvedb "nadzorovano prezračevanje stanovanja" (v nadaljnjem besedilu, skrajšano "NPS"):

• Zahteva Energetskega zakona za ohranjanje večje tesnosti okenskih spojev se lahko izvaja z naravnim prezračevanjem (izmenjava zraka), saj je z boljšo zatesnitvijo močno zmanjšan vdor zraka v notranjost. Nizka stopnja izmenjave zraka ustreza v zimskem času z zaprtimi okni, ki pa velikokrat ne izpolnjuje higienskim zahtevam (kopičenje s C02, povečanje kemičnih in zdravju škodljivih onesnaževal, porast alergij in bolezni), ki pa pogosto nista več dovolj za količino vlage med 8 in 151 enotami vodne pare, ki ustreza za tri do štiri članska gospodinjstva.

Posledice zaradi premalo prezračenih stanovanj povzročajo rosišče zraka in s tem kondenzacijo ter nastanek plesni v slabo prezračevanem prostoru najpogosteje v vogalih in geometrijskih toplotnih mostov. Vlažne stene so nehigienske, nezdrave in porabijo več energije za ogrevanje.

 • Z zmanjšanjem prenosa toplotnih izgub zaradi višjih toplotno izolacijskih zahtev za zunanje komponente, odstotek toplotnih izgub s prezračevanjem naraste.

Če želite zmanjšati toplotne izgube še naprej, boste morali biti usmerjeni predvsem na izgube zaradi prezračevanja prostora. Ob predpostavki razumne higienske izmenjave zraka, to dosežemo z obnovo toplote iz odpadnega zraka, kot to omogoča kontrolirano prezračevanje. Pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah, se zato predlaga nadzorovano prezračevanje z obnovljeno toploto.

Sistemi nadzorovanega prezračevanja:

Tu se izvajajo različne vrste in sistemi, kot so:

- Decentralizirani in centralizirani sistemi

- Samo izpušni sistemi, dovod zraka preko zunanjih zračnih prehodov

- Naprava za dovod - / odpadni zrak, dovod zraka preko zunanjega zračnega kanala

- Sistemi z obnovitvijo toplote skozi izmenjevalnik toplote

- Sistemi z obnovitvijo toplote skozi toplotno črpalko

- Sistemi z obnovitvijo toplote skozi toplotno črpalko in dodatno z izpušno toploto, ki ga uporabljajo plinske naprave 

- Sistemi z dodatnim zemeljskim toplotnim izmenjevalnikom.

 Prihranki energije z zmanjšanjem izgub toplote s prezračevanjem v zimskem času pomeni obnovo pridobljene povratne izrabljene toplote.

 Prihranki energije skozi zmanjšane toplotnih izgub prezračevanja v zimskem času pomeni obnovo toplotne vsebnosti energije v ospredju odpadnega zraka. Obnovljena toplota vsebuje energijo iz izpušnega zraka.

Slika – Shematski prikaz načinov kontroliranega prezračevanje

Preglednica: Kontrolirano prezračevanje stanovanja

 

Kontrolirano prezračevanje stanovanja

A

Decentralizirano

Odvodni

zrak

brez obnove zraka

B

z obnovo zraka

C

 

Centralno

Odvodni

zrak

brez obnove zraka

D

z obnovo zraka

E

Dovodni/odvodni

zrak

z obnovo zraka

z obnovo zraka

toplotni izmenjevalnik

F

toplotna črpalka

G

z obnovo zraka in z izrabo toplotnih izpušnih plinov

H

Naprava z dodatnim zemeljskim toplotnim izmenjevalnikom – shematski prikaz

 

I.K.

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje

Najbolj brani