Energija, 09 June 2016

Uporaba plina za ogrevanje in pripravo tople vode

Varčna ogrevalna tehnologija z znižanimi temperaturami izpušnih plinov, toplotni izkoristki, pridobivanje in uporaba bioplina

1.

Predgovor

Če si resnično želimo rešiti svet, potem moramo biti previdni in v procesu sodelovati vsi.

Tudi stavbe spadajo med največje potrošnike energije, ki jo ljudje poleg hrane in vode najbolj potrebujemo za preživetje in ugodno počutje. Tega se že številni zavedamo. Že z obstoječo tehnologijo se danes po svetu gradijo hiše, ki so energijsko samo zadostne.

  Da so v Sloveniji na tem področju počasni premiki, so krivi tisti, ki še vedno živijo v prepričanju, da to ni mogoče. Zato je namen te knjige, da se jim nudi pomoč, da spremenijo svoje mnenje in čim hitreje pogledajo v prihodnost. Gledati v prihodnost varčevanja le s posodobljeno tehnologijo ogrevalne tehnike in potrebnih energentov, ki jih iz preteklosti že dolgo poznamo ne bo dovolj. Pri dobavi energije za pogon sodobnih naprav za ogrevanje stanovanj in drugih bivalnih prostorov ter sanitarne vode, postaja ogrevanje s plinom in podobno, vse večji pomen. Bo pa na pomenu vse bolj pridobivala tudi poraba električne energije vendar le tista, ki jo bomo pridobili sami s pomočjo obnovljivih virov energije.

Številne rešitve sodobnih ogrevalni h naprav in sistemov so bili zapisani v knjigi »Ogrevanje«, kar pomeni, da je ta knjiga samo nadaljevanje omenjene knjige. Poudarek v tej knjigi je podan predvsem rabi plinskih naprav in plinu kot energentu. Knjiga nudi pomoč vsem zainteresiranimi iz splošne javnosti, kot strokovnjaki, ki se s to vrsto dela srečujejo vsak dan ob svojem delu. Seveda pa bo v veliko pomoč tistim, ki jim bo služila pomoč pri svojem izobraževanju. 

  Žal bodo takšni lobiji še dolgo povzročali največjo zavoro. Na srečo, se za takšno prihodnost vse bolj zanimajo posamezni lastniki stanovanjskih hiš in drugih objektov, saj jih v takšne sanacije vse bolj prisiljuje hitra rast cen energentov za ogrevanje. Vse bolj je opazen veliki porast posodabljanja fasad, ki pa se žal še vedno izvaja s pretankimi debelinami izolacijskega materiala, ki bi moral znašati minimalno med 25 do 30 cm, da postanemo energetsko neodvisni.

  Tudi posamezni gradbeni elementi se vse bolj spreminjajo tako, da je njihova vgradnja povsem drugačna, da se prepreči vdor vlage, prepiha ali toplotnih mostov. Za vse te in podobna neznanja zaradi česar so storjene številne napake, predvsem pri vgradnji oken, okenskih polic in špalet, izolacijska zaščita kleti in podstrešij, streh itn. boste našli  v tej knjigi.

Ivo Klevže

2.

Pomen in zahteve oskrbe s plinom

Plin je "dragocena energija", ki je ves čas na voljo za delovanje ter nenehno pripravljen za uporabo v zadostnih količinah. Plin kot gorivo ima v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi nekaj pomembnih prednosti:

- Plin ima visoko učinkovitost z dobrimi lastnostmi izgorevanja. Vročina je takoj na voljo.

- Plin lahko upravljamo preprosto, stalno in s samodejno regulacijo (na primer tudi pri uporabi v velikih komercialnih kuhinjah).

Pri zgorevanju v primerjavi z drugimi energenti je okolju prijazno gorivo, ki ne proizvaja niti dima ali saj in ima minimalne škodljive ostanke izgorevanja. Vsebnost ogljikovega dioksida (slika G 3/1), ogljikovega monoksida in dušikovega oksida v izpušnem plinu, je precej nižja od drugih fosilnih goriv.

 Zemeljski plin je primarna energija, ki je speljana po ceveh v hišo in je pri pretvorbi brez izgub, nima omejenih dobavnih rokov in na javnih cestah deluje brez obremenitve ter ne posega v naravo in krajino. Zemeljski plin ne zahteva kopičenja zalog, tako potrošnik ne potrebuje dodatnega prostora za hrambo. Plačilo porabljene količine energenta poteka šele po porabi ali po razporejenih stopnjah skozi celo leto. Razpoložljivost zemeljskega plina je zavarovana z dolgoročnimi pogodbami za več kot desetletja. Utekočinjeni naftni plin (UNP) omogoča shranjevanje plina, na primer, na odročnih objektih in v bolj oddaljenih krajih.

 

Slika G 3/1 - Na sliki so prikazane oblike CO2 pri izgorevanju fosilnih goriv (3. poročilo o študiji Komisije "Zaščita Zemljinega ozračja")

Tveganja zastrupitve z mestnim plinom so zaradi visoke vsebnosti ogljikovega monoksida velika. Pri zemeljskem plinu in utekočinjenem naftnem plinu so takšna tveganja izključena. Nevarnosti pred eksplozijo, do katere lahko prihaja pri puščanju nezgorelega plina, morajo biti odpravljena s pomočjo ustreznih varnostnih ukrepov in opravljena z ustreznim orodjem. Predpisi za priključitev sistema, vgradnja, dovajanje zraka in odvoda izpušnih plinov kot tudi varnostne naprave za sisteme z oskrbo s plinom se izvajajo po pravilnikih: 

Pomen in zahteve oskrbe s plinom

Plin je "dragocena energija", ki je ves čas na voljo za delovanje ter nenehno pripravljen za uporabo v zadostnih količinah. Plin kot gorivo ima v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi nekaj pomembnih prednosti:

Plin ima visoko učinkovitost z dobrimi lastnostmi izgorevanja. Vročina je takoj na voljo.

Plin lahko upravljamo preprosto, stalno in s samodejno regulacijo (na primer tudi pri uporabi v velikih komercialnih kuhinjah).

Pri zgorevanju v primerjavi z drugimi energenti je okolju prijazno gorivo, ki ne proizvaja niti dima ali saj in ima minimalne škodljive ostanke izgorevanja. Vsebnost ogljikovega dioksida (slika G 3/1), ogljikovega monoksida in dušikovega oksida v izpušnem plinu, je precej nižja od drugih fosilnih goriv.

Zemeljski plin je primarna energija, ki je speljana po ceveh v hišo in je pri pretvorbi brez izgub, nima omejenih dobavnih rokov in na javnih cestah deluje brez obremenitve ter ne posega v naravo in krajino. Zemeljski plin ne zahteva kopičenja zalog, tako potrošnik ne potrebuje dodatnega prostora za hrambo. Plačilo porabljene količine energenta poteka šele po porabi ali po razporejenih stopnjah skozi celo leto. Razpoložljivost zemeljskega plina je zavarovana z dolgoročnimi pogodbami za več kot desetletja.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) omogoča shranjevanje plina, na primer, na odročnih objektih in v bolj oddaljenih krajih.

 

Slika G 3/1 - Na sliki so prikazane oblike CO2 pri izgorevanju fosilnih goriv (3. poročilo o študiji Komisije "Zaščita Zemljinega ozračja")

Tveganja zastrupitve z mestnim plinom so zaradi visoke vsebnosti ogljikovega monoksida velika. Pri zemeljskem plinu in utekočinjenem naftnem plinu so takšna tveganja izključena. Nevarnosti pred eksplozijo, do katere lahko prihaja pri puščanju nezgorelega plina, morajo biti odpravljena s pomočjo ustreznih varnostnih ukrepov in opravljena z ustreznim orodjem.

Predpisi za priključitev sistema, vgradnja, dovajanje zraka in odvoda izpušnih plinov kot tudi varnostne naprave za sisteme z oskrbo s plinom se izvajajo po pravilnikih: 

- "Tehnična pravila za plinske instalacije - DVGW TRGI 1986/1996", izdaja 1996 - 08

- "Tehnična pravila tekoči naftni plin TRF 1996", 1997 - 1909 

- "Tehnična pravila za plinske instalacije - DVGW TRGI 1986/1996", izdaja 1996 - 08

- "Tehnična pravila tekoči naftni plin TRF 1996", 1997 - 1909 

Predpisi po: DVGW = (Nemško združenje za plin in vodo).

 

Slika – Plinski merilniki

Poleg trdnih goriv, kurilnega olja in elektrike pridobiva plin, predvsem zemeljski, v zadnjih desetletjih vztrajno vse večji pomen kot vir energije za segrevanje in njegov tržni delež znaša že skoraj 70 % pri ogrevanju novih stanovanjskih gradenj. Dovod plina je zraven vode in oskrbe z električno energijo, telekomunikacijske opreme je, morda najpomembnejši sistem za oskrbo daljinskega ogrevanja za stavbe. Vnetljivost plinov in povezana nevarnost eksplozije zahtevata posebne varnostne ukrepe na plinski napeljavi. Opremo za oskrbo s plinom, je torej treba opraviti po določilih pooblaščenega podjetja za oskrbo s plinom.

Vrste plina in lastnosti 

 

- se nadaljuje